Veiligheid

Veiligheid is een zekere mate van ordening en rust in de samenleving en van de bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. Onveiligheid is alles wat hierop inbreuk maakt, waaronder zaken die betrekking hebben op politie: zoals inbraak in de woning, of in de auto, geweld, dealen, bedreiging, jeugdoverlast.

We onderscheiden verschillende typen veiligheid:

  • Objectieve veiligheid: feitelijke, cijfermatige gegevens.
  • Subjectieve veiligheid: de beleving van de bewoners van veiligheid in hun leefomgeving.
  • Sociale veiligheid: slachtofferschap en veiligheidsbeleving in de openbare ruimte.
  • Fysieke veiligheid: verkeers-, milieu- en brandveiligheid.

Verkeer

De monnikenhof is een wijk met een goede verkeersinfrastructuur. Fietsers, voetgangers en automobilisten kunnen er goed uit de voeten. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Soms wordt er erg hard gereden, op de doorgaande wegen in de wijk, maar ook in de woonstraten. Daarin zijn we overigens niet uniek: de meeste aanrijdingen in woonwijken gebeuren door (te hard rijdende) bewoners zelf.

Op dit moment heeft de werkgroep drie aandachtspunten:

  • Parkeerproblemen in de wijk
  • Onveilige verkeerssituaties
  • Onvoldoende verlichting

We zullen actief op zoek gaan naar deze aandachtspunten, maar we roepen u op om ook zelf problemen met verkeer en veiligheid te melden.

De werkgroep verkeer wordt gedragen door Thijs en Willem, en is te bereiken via het onderstaand contactformulier.

Email:
Onderwerp:
Bericht: