Agenda

Spreekuur BOM
Donderdag, 12 April 2018, 16:00 - 18:00

Aan het gezamenlijk spreekuur nemen ook politie en gemeente deel, terwijl ook Jeugd-Punt eventueel beschikbaar is.
Voor vragen met betrekking tot de veiligheid in de wijk, kan men terecht bij de wijkagent, maar ook voor andere zaken indien men denkt dat de politie daarin een rol kan of moet spelen.
De gemeente is aanwezig voor zaken die de openbare ruimte betreffen, zoals onderhoud van het groen, bestrating e.d. Bij de BOM kan men terecht voor vragen en/of suggesties met betrekking tot de activiteiten in de wijk.
Daarnaast is er een deskundige aanwezig die mensen met vragen en/of problemen op het terrein van uitkeringen en arbeidsrecht te woord kan staan Voor alle zaken die met jongeren (tot 18 jaar) te maken hebben, kan men bij Jeugd-Punt terecht.

Locatie locatie van de BOM aan de Langeweg 6B (ingang sportpark).